План роботи атестаційної комісії

НВК «Білашівська ЗОШ І-ІІІ ст. – дитячий садок»

на 2017-20178 н. рік

 

№ з/п

Зміст роботи

Обґрунтування необхідності здійснення заходів

Термін виконання

Відповіда-льний

 

І. Організаційно-методичне забезпечення проведення атестації педагогічних працівників

 

 1.  

Прийняти: від керівника НВК – список педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації; від педагогічних працівників – посвідчення про підвищення кваліфікації.

Відповідно до чинного законодавства

До 10 жовтня

Голова атестаційної комісії

 1.  

Розглянути подані документи.

Відповідно до Положення про атестацію педагогічних працівників

До 10 жовтня

Атестаційна комісія

 1.  

Провести засідання атестаційної комісії:

 1. Затвердження списків педагогічних працівників, які атестуються;
 2. Ознайомлення педагогічних працівників з графіком роботи атестаційної комісії.

Відповідно до плану роботи атестаційної комісії

13.10.2017 р.

Голова атестаційної комісії

 1.  

Ознайомити членів атестаційної комісії з методикою вивчення стану викладання предметів за критеріями оцінки навчально-виховної роботи вчителя. Забезпечити теоретичну та психологічну готовність членів комісії до проведення атестації.

Відповідно до рекомендацій МОН України

Жовтень

Голова атестаційної комісії

 1.  

Вивчити кваліфікаційні характеристики педагогічних працівників, для яких встановлено кваліфікаційні категорії

Відповідно до Положення про атестацію педагогічних працівників

Жовтень-листопад

Члени атестаційної комісії

 1.  

Провести засідання атестаційної комісії: моніторинг роботи вчителів, які атестуються.

Відповідно до плану роботи атестаційної комісії

Листопад

Голова атестаційної комісії

 1.  

Вивчення рівня професіоналізму, ініціативи, творчості, володіння ефективними формами й методами, організації навчально-виховного процесу забезпечення результативності праці вчителями, що атестуються

Відповідно до Положення про атестацію педагогічних працівників

Листопад-лютий

Члени атестаційної комісії

 1.  

Прийняти від керівника НВК характеристики діяльності педагогічних працівників.

Відповідно до стандарту

До 01.03

Атестаційна комісія

 1.  

Складання атестаційних листів за встановленим зразком.

Відповідно до стандарту

Березень

Атестаційна комісія

 1.  

Провести засідання атестаційної комісії: Розгляд атестаційних матеріалів педагогічних працівників НВК.

Відповідно до плану роботи атестаційної комісії

24.03.2018 р.

 

ЗДНВР

 1.  

Провести засідання атестаційної комісії «Про підсумки атестації 2017-2018 н.р.

За планом роботи НВК

Квітень

Голова атестаційної комісії

 

ІІ. Зміст внутрішнього контролю ефективності науково-методичної роботи

 

 1.  

Виявлення рівня результативності методичної роботи з молодими вчителями, процесу їх адаптації в НВК.

Відповідно до плану роботи наставництва

Протягом року

Члени МР, колектив НВК

 1.  

Аналіз результатів курсової підготовки, навчання педагогів на постійно діючих курсах при РІОППО.

Відповідно до плану

Двічі на рік

ЗДНВР

 1.  

Відвідування уроків учителів, які атестуються

Взаємовідвіду-вання уроків

За графіком

ЗДНВР

 1.  

Вивчення стану запровадження в практичну роботу вчителів науково-методичної проблеми

Засідання МО

Відповідно до плану

ЗДНВР

 1.  

Проведення моніторингу роботи вчителів з навчання, виховання розвитку особистості учнів

Творчі матеріали й узагальнення досвіду роботи

Відповідно до плану

ЗДНВР

 1.  

Розгляд стану вивчення, узагальнення, поширення досвіду вчителів

Засідання МР

Відповідно до плану

ЗДНВР, члени АК

Календарний графік
подачі документів до атестаційних комісій різних рівнів, згідно з оновленою нормативною базою

До 20 вересня ‑ створюються атестаційні комісії всіх рівнів:

І рівень – атестаційні комісії навчальних закладів;

ІІ рівень – атестаційні комісії районних (міських) відділів освіти;

ІІІ рівень – атестаційні комісії управління освіти обласної державної адміністрації.

 • Кількість членів атестаційної комісії не може бути меншою п’яти осіб.
 • Атестаційні комісії усіх рівнів створюються один раз на рік, а їх персональний склад протягом року може змінюватись.

До 10 жовтня

 • подаються списки педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, із зазначенням строків проходження підвищення кваліфікації;
 • приймаються заяви та подання.

Відповідно до чинного Типового положення про атестацію педагогічних працівників України (п. 3.1) працівники, включені до списків осіб, які підлягають черговій атестації, мають право подавати до атестаційної комісії заяви про присвоєння більш високої кваліфікаційної категорії (тарифного розряду).

До 20 жовтня:

 • наказом по навчальному закладу чи установи затверджуються списки педагогічних працівників, які підлягають атестації;
 • складається та затверджується графік роботи атестаційної комісії;
 • педагогічні працівники ознайомлюються з графіком атестації під підпис.

До 1 березня ‑ не пізніше як за десять днів до проведення атестації педагогічний працівник ознайомлюється з характеристикою під підпис.

До 15 березня:

 • відповідно до затвердженого графіку атестаційна комісія вивчає педагогічну діяльність педагогічних працівників;
 • керівник навчального закладу чи установи подає до атестаційної комісії відповідного рівня характеристику діяльності педагогічного працівника в міжатестаційний період.

Відповідно до чинного Типового положення про атестацію педагогічних працівників України (п. 3.6).за рішенням атестаційної комісії атестація може бути проведена за відсутності працівника, якщо він не з’явився на засідання атестаційної комісії з об’єктивних причин (службове відрядження, територіальна віддаленість, тривала хвороба та інші причини, що перешкоджають присутності на засіданні) і дав на це письмову згоду, за винятком випадків атестації працівників, стосовно яких порушено питання про невідповідність займаній посаді.

У разі неявки педагогічного працівника, який атестується, на засідання атестаційної комісії без поважних причин комісія після з’ясування причин неявки може провести атестацію за його відсутності.

П. 3.7. Члени атестаційної комісії можуть у письмовій формі викласти окрему думку щодо рішення атестаційної комісії, яка додається до протоколу.

П. 3.8. Рішення атестаційної комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів атестаційної комісії. У разі однакової кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення на користь працівника, який атестується.

До 1 квітня – атестація педагогічних працівників атестаційними комісіями І рівня.

До 10 квітня – атестація педагогічних працівників атестаційними комісіями П рівня.

До 25 квітня – атестація педагогічних працівників атестаційними комісіями Ш рівня.

Рішення атестаційної комісії повідомляється педагогічному працівнику одразу після її засідання під підпис.

На кожного педагогічного працівника, який атестується оформлюється атестаційний лист у двох примірниках, один з яких зберігається в особовій справі педагогічного працівника, а другий не пізніше трьох днів після атестації видається йому під підпис.

У разі прийняття атестаційною комісією позитивного рішення керівник закладу протягом п’яти днів після засідання атестаційної комісії видає відповідний наказ про присвоєння педагогічному працівнику кваліфікаційної категорії (встановлення тарифних розрядів), педагогічних звань.

Наказ у триденний строк доводиться до відома педагогічного працівника під підпис та подається в бухгалтерію для нарахування заробітної плати (з дня прийняття відповідного рішення атестаційною комісією).